Funkcje wyceny nieruchomości

wycena-nieruchomosciNieruchomości to niezwykle istotny towar na polskim rynku. Rynek nieruchomości w związku ze swobodnym przepływem towarów i usług jest bardzo dynamiczny. Obrót nieruchomościami wymaga znajomości ich dokładnej wartości. W ten sposób dokonuje się licznych wycen. Jakie są ich funkcje?

Przede wszystkim pełnią one funkcje informacyjną. Jak wiemy informacja jest podstawą każdej działalności, znając wartość nieruchomości możemy efektywnie nią rozporządzać i podejmować stosowne decyzje (funkcja decyzyjna). Jeśli wycena wykazała, że nieruchomość jest wartościowa,a cena dość niska można swobodnie podjąć decyzje o zakupie przyszłościowej nieruchomości.

Bez informacji o lokalu, budynku niemożliwe byłyby negocjacje rynkowe ? funkcja negocjacyjna. Kolejnymi funkcjami wyceny nieruchomości jest funkcja doradcza i pośrednia ? to przez nie można pokierować dalej nieruchomością. W związku z tym, iż cena nieruchomości to kwestia tysięcy złotych, ocena jej realnej wartości ma bardzo ważne znaczenie. Pomyłka w samodzielnej wycenie może sporo kosztować. Profesjonalna wycena zaś z pewnością pomoże w grze na rynku nieruchomości.